کوته نوشته های حسين امامی درباره ارتباطات، رسانه ها و روابط عمومی
Daily entries on Public Relations and communications and Media from Hossein Emami

وبلاگ روابط عمومی


Home (PR Blog)
<< June 2004 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30Contact Me

If you want to be updated on this weblog Enter your email here:


rss feed 
 
Monday, June 21, 2004

آن سال ها خبرنگار حق گرفتن اخبار روابط عمومى را نداشت

نوشيروان کيهاني زاده

از نوشته های دکتر نوشيروان کيهاني زاده از خاطرات روزنامه نگاری اش:  

"...در آن سال ها خبرنگار حق گرفتن اخبار دفاتر روابط عمومى (به زبان امروز: خبرگزارى داخلى و اختصاصى) و يا تنظيم گزارش هاى خبرگزارى پارس (ايرنا) را نداشت و اين اخبار و نيز اخبار تلفنى مستقيماً به دست نويسندگان ثابت تحريريه (ستاف رايتر ها) و دستياران سردبير مى رسيد. تا پاييز ۱۳۳۶ روزنامه هاى ايران داراى دبير (ميز) نبودند و خبرنگاران خبرهاى خود را به دستياران سردبير مى دادند..."

 " ...آن زمان خبرنگار يك حقوق ثابت داشت كه حداقل دريافتى او به حساب مى آمد و اگر تعداد خبر هايى كه در طول ماه توليد مى كرد از نصاب معين بيشتر بود به تشخيص سردبير اجرايى پول بيشترى دريافت مى كرد كه گاهى در ماه از هزار تومان هم متجاوز مى شد و اين روش كه تا به امروز در ساير كشورها به ويژه آمريكا ادامه دارد به منظور ايجاد رقابت و توليد هر چه بيشتر خبر بوده است كه متاع روزنامه هستند و خواننده خريدار همين متاع است كه هر چه مرغوب تر، دلپسندتر و مورد نياز باشد خريدار بيشترى خواهد داشت..."  ادامه


Posted at 6/21/2004
لينک و نظرPrevious Entry Next Entry

 

 

ارتباطات

دکتر يونس شکرخواه
دکتر يحيی کمالی پور
کافه سايبر

دانشچوی ارتباطات

روابط عمومی

روابط عمومی (نسخه قديمی)
وبلاگ جمعی روابط عمومی آنلاين
کارگزار روابط عمومی
روابط عمومی کاربردی
مديريت روابط عمومی
انجمن روابط عمومی ايران
انجمن متخصصان روابط عمومی
Hill & Knowlton

روزنامه نگاری

ojr
Poynter
سايبر ژورناليسم
صبحانه: خبرهای خواندنی
فار: شکيب زاده
پارس ژورناليست
پ
ناه فرهاد بهمن

روزنامه نگار نو
زباله دان ذهن

اينترنت

cyberweblog
نتكده
NeoMinds.Org

ICT

آی تی ايران
IRAN WEB Business
ccwmagazine

خبرگزاری

واحد مرکزی خبر
ايسنا
ايرنا
فارس
ايلنا
مهر
موج

نشريات الکترونیکی

جستجوگر خبر
سر خط
جام جم
همشهری
گويا نيوز
شرق
کيهان
باشگاه اندیشه

بازتاب
لوموند ديپلماتيک

دنيای اقتصاد

ساير

حسن سربخشيان 
عکس روز: آرش
وب نوشت
سردبير: خودم

Public Relations

MediaGuardian
ONLINE PR
PRWEEK
E-PR
IPRA
PRSA
IPR
XPRL
 PR.com
e-Public Relations
About Public Relations
PRSOURCE.co.uk

PR BLogs

Pop-pr
Phil Gomes
PR Opinions
Strategic PR

Glossary

Public Relations Glossary
Blog glossary
Digital Media Glossary

Blogdrive